2221083936 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Χαλκίδα vkarapas@otenet.gr